วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ปิดรีสอร์ท ที่พักหาดเจ้าสำราญติดทะเล 50-300 ท่าน

ปิดรีสอร์ทรับน้อง หมู่คณะเดียว 50-300 ท่านๆละ 600 บาทต่อวัน 
ที่พักรวมอาหารเย็นและอาหารเช้า 
www.resortthebeach.com

 รับน้อง 
2  วัน 1 คืนท่านละ 600 บาท ที่พักบวกอาหาร 2 มื้อ
3  วัน 2 คืนท่านละ 1300 บาท ที่พักบวกอาหาร 5 มื้อ ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น